AmorodioTeatro

[ GAL ]

Unha compañía emerxente galega composta por Carmen Facorro, Javier Castiñeira e Raquel Velasco. Estas catro intérpretes unen os seus camiños na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, onde as inquedanzas sociais da súa xeración as levan a conformar esta sinerxia teatral.

AMORODIO é unha contradición en si mesma. Pois sempre lle damos valor ao de fóra, mentres desprestixamos o de dentro. Nós pretendemos cambiar este sentimento, para antes de sentir a morriña poder darmos o valor que a historia non nos deixou representar. Somos moito máis ca unha paisaxe, unha boa enchenta ou unha verbena. Pero, quen somos realmente?

[ ESP ]

Una compañia gallega emergente formada por Carmen Facorro, Javier Castiñeira y Raquel Velasco. Estos cuatro intérpretes unen sus caminos en la Escuela de Arte Dramático de Galicia, donde las inquietudes sociales de su generación los llevan a plasmar esta sinergia teatral.

 

AMORODIO es una contradicción en sí misma. Porque siempre damos valor al exterior, mientras desacreditamos el interior. Pretendemos cambiar este sentimiento, para que antes de sentir nostalgia podamos darnos el valor que la historia no nos ha permitido representar. Somos mucho más que un paisaje, una buena inundación o una verbena. Pero, ¿quiénes somos realmente?

[ ENG ]

An emerging Galician company made up of Carmen Facorro, Javier Castiñeira and Raquel Velasco. These four performers unite their paths at the School of Dramatic Art of Galicia, where the social concerns of their generation lead them to shape this theatrical synergy.

AMORODIO is a contradiction in itself. For we always give value to the outside, while discrediting the inside. We intend to change this feeling, so that before we feel homesick we can give ourselves the value that history has not allowed us to represent. We are much more than a landscape, a good flood or a verbena. But, who are we really?

0
    0
    O teu carriño
    O teu carro está baleiro